Free Web Site Counters
Free Web Site Counters
Noi
Buon
Gac
Tro
1- Gia Tu                                         To Thanh Tung
2- Chuyen Tinh Mau Hoa Tim       Phuong Vu
3- Anh Ve Voi Em           Nhat truong Tran Thien Thanh
4- Sau Le Bong                              Le Minh Bang
5- Mot thoi Nho Nho Thuong Thuong  
                                   Hoang Kim Chi
6- Doi Thong Hai Mo                      Hong Van
7- Rung Ai An                                 Phuong Vu
8- Trang Nhat Ky                            Hoang Trong
9-  Noi Buon Gac Tro    Hoai Linh / Manh Phat
10- Chuyen Tau Hoang Hon         Minh Ky

Hoa Am: MinhQuan,D.A.
Giao Su Am Nhac Dai Hoc Hoa Ky

Dang Quang

Phoi Khi: Theodore Stone Becker
Certified Audio Engineer
B
a
c
h
-
K
i
m
Cac ban dang thuong thuc tai nghe tai tao cua
tieng hat Vuot Bien
Bach Kim
qua tuyet tac
Noi Buon Gac Tro
cua nhac si dai tai
Hoai Linh-Manh Phat