Bach Kim    Tieng Hat Vuot Bien
Free Web Site Counters
Free Web Site Counters
Qui vi dang nghe nhac pham
Chuyen Tinh
Mau Hoa Tim
cua Nhac Si
Phuong Vu
qua phan  trinh bay qua
Tieng Hat
Vuot Bien
Bach     Kim
B
a
c
h

K
i
m
P
h
u
o
n
g

V
u
1- Gia Tu                                         To Thanh Tung
2- Chuyen Tinh Mau Hoa Tim       Phuong Vu
3- Anh Ve Voi Em           Nhat truong Tran Thien Thanh
4- Sau Le Bong                              Le Minh Bang
5- Mot thoi Nho Nho Thuong Thuong  
                                         Hoang Kim Chi
6- Doi Thong Hai Mo                      Hong Van
7- Rung Ai An                                 Phuong Vu
8- Trang Nhat Ky                            Hoang Trong
9-  Noi Buon Gac Tro    Hoai Linh / Manh Phat
10- Chuyen Tau Hoang Hon         Minh Ky


Hoa Am: MinhQuan,D.A.
Giao Su Am Nhac Dai Hoc Hoa Ky
Dang Quang

Phoi Khi: Theodore Stone Becker
Certified Audio Engineer
Dang Quang
Nhip Anh Gia: Henry Pham