Tie^'ng   Ha't   Vu+o+.t   Bie^n
Anh Ve Voi Em
Nhac Va Loi: Tran Thien Thanh
Trinh Bay: Ca Si Bach  Kim, Tieng Hat Vuot
Bie^n
Bach Kim cam on nhac si Tran Thien Thanh da cho
chung ta nhung giay phut yen binh trong cuoc chien Viet
Nam va than tang tat ca nhung nguoi Viet trong va
ngoai nuoc yeu choung tu do, hoa binh va dan chu, va  
than tang hang ti nguoi cung chung chi huong cua cac
quoc gia tren the gioi.
Pianists: Dang Quang
Va
Minh Quan D.A.
Giao Su Am Nhac Dai Hoc Hoa Ky

Theodore Stone Becker
Certified Audio Engineer
Kim
Cuong
Musics
Free Web Site Counters
Free Web Site Counters
Bach Kim