B
a
c
h

K
i
m

Musics
Free Web Site Counters
Free Web Site Counters
Bach Kim on Apple iTunes
Cac ban dang thuong thuc nhac pham
Chuyen Tinh Mau Hoa Tim
mot tuyet tac cua nhac si thien tai
Phuong Vu
qua phan tai tao nghe thuat thanh nhac bieu dien cua
tieng hat Vuot Bien
Bach Kim

Bach Kim on AMAZON

Bach Kim on Apple iTunes
Mua  Nua  Dem  
Hue  Mong  Mo  
Bong   Co   May

ChuyenTinh Mau Hoa Tim
B
a
c
h

K
i
m
Hoa Am:  Minh Quan D.A.
Giao Su Am Nhac Dai Hoc Hoa Ky
Dang Quang
Mixing :  Theodore Stone  Becker
Certified Audio Engineer
Dang Quang
Nhip Anh Gia: Henry Pham
BACH KIM: Chuyen Tinh Mau Hoa Tim [A Love Story Of A Purple Flower]
BACH KIM: Chuyen Tinh Mau Hoa Tim [A Love Story Of A Purple Flower]
B?ch Kim [Bach Kim]: Hu? M?ng M? [ The Dreamy Kingdom of Hue] Hue Mong Mo
B?ch Kim [Bach Kim]: Hu? M?ng M? [ The Dreamy Kingdom of Hue] Hue Mong Mo
Bach Kim: Chuyen Tinh Mau Hoa Tim [A Love Story Of A Purple Flower]
Bach Kim: Chuyen Tinh Mau Hoa Tim [A Love Story Of A Purple Flower]